ทำความรู้จัก Social networking site มีประโยชน์อย่างไร ?

มาทำความรู้จักกับ ‘Social Network’ กันก่อน

ณ ปัจจุบันนี้ คงไม่มีใครไม่รู้จัก ‘Social Network’ อย่างแน่นอน โดยแปลเป็นภาษาไทย ก็คือ ‘เครือข่ายสังคมออนไลน์’ ซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันนี้เกือบทุกด้าน แน่นอนว่าเกือบทุกคนในสังคม โดยเฉพาะผู้คนที่อยู่ในสังคมเมืองล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของ Social Network ทั้งสิ้น หากแต่ก็มีน้อยคนนัก ซึ่งจะมีความรู้ รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าความจริงแล้ว Social Network นั้นคืออะไร และมีประโยชน์ในด้านใดบ้าง มาทำความรู้จักกับ ‘Social Network’ กันก่อน เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ บริการแห่งยุคสมัยใหม่ อีกทั้งยังเป็นบริการแห่งอนาคต […]