รู้เท่าทัน Social media detox ใกล้ตัวคุณ !

Social media detox

ในยุคปัจจุบันนี้ เมื่อคุณตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่คุณทำคืออะไร ? แน่นอนว่าผู้คนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะคนเมือง มักจะหยิบSmart Phone ขึ้นมาเพื่อเช็คข้อความ , ตรวจตราความเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์ หรือ ผู้ทำธุรกิจหลายคน ก็อาจจะเช็ค E-Mail , ตอบ LINE ลูกค้า รวมทั้งสั่งงานอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ชีวิตของคนเราทุกวันนี้มีความผูกพันอยู่กับ Social Media เยอะมาก จนแทบกลืนกินเวลาทั้งหมดของคุณไปโดยที่ไม่รู้ตัว และผลที่ตามมา คือ คุณจะมีสมาธิสั้นลง จดจ่ออยู่กับอะไรไม่ได้นาน […]