ในอดีตถ้าพูดถึงเรื่อง ‘การทำตลาด’ หลายๆ คน อาจมองว่าต้องเป็นการเอาชนะคู่แข่ง เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการของตนเองและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน แต่ในปัจจุบันนี้แนวคิดนั้นเปลี่ยนแปลงไป การแข่งขันอย่างรุนแรงในโลกออนไลน์ ทำให้เจ้าของธุรกิจตระหนักรู้ได้ว่า แท้จริงแล้วหัวใจของการทำตลาดคือการแข่งกับตัวเอง พัฒนาทำให้ศักยภาพในเรื่องของผลิตภัณฑ์ การบริการ รวมทั้งทำการตลาดของตัวเองให้ดีขึ้น และมุ่งเน้นให้ความใส่ใจกับความต้องการของลูกค้าในระดับสูงสุด เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน สำหรับผู้ที่กำลังมองหาแนวทางในการสร้างการตลาดออนไลน์ เพื่อนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตน วันนี้เราก็ได้นำ 6 ขั้นตอน ในการสร้างความผูกพันที่ลูกค้าจะมีต่อธุรกิจของคุณมาฝากกันค่ะ

สร้างความรับรู้

เจ้าของธุรกิจสามารถทำการตลาดด้วยใน งบประมาณขั้นต่ำ อีกทั้งยังช่วยให้ช่วยวัดผลได้เร็ว แต่ข้อเสียก็คือถ้าธุรกิจของคุณเพิ่งเปิดใหม่ ยังมีผู้คนไม่รู้จักสักเท่าไหร่นัก คุณจะต้องพยายามตามกระแสการแข่งขันอันรุนแรง เพราะฉะนั้นคุณจะต้องสร้างการรับรู้แบบตรงไปตรงมา ว่าทำไมผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มลูกค้าทางตลาดของคุณ ถึงเหมาะสมกับการใช้สินค้าและใช้บริการของคุณ

ทำให้ลูกค้าเกิดการค้นพบ

การทำการตลาดในปัจจุบันนี้ ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เจ้าของธุรกิจจะได้เพียงอย่างเดียว แต่มีความสำคัญตรงที่ลูกค้าจะได้อะไรจากคุณก่อน ไม่ว่าจะเป็นการทำ Content บทความ หรือคลิปที่มีคุณค่าให้ความรู้ ให้ประโยชน์ สาระต่างๆ แก่ลูกค้าจนกระทั่งลูกค้าเกิดความสนใจ และเชื่อถือ จนกระทั่งเข้ามาใช้บริการของคุณนั่นเอง ซึ่งในขั้นตอนนี้การสร้าง Content ที่มีคุณภาพและมีความแตกต่างในเชิงสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก

ช่วยให้ลูกค้าชีวิตของลูกค้าดีขึ้นอย่างไร

การที่บุคคลหนึ่งจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการใดๆ นั้น เขาตัดสินใจจากในส่วนที่ว่า เมื่อเขาใช้สินค้าของคุณหรือซื้อบริการของคุณแล้วชีวิตเขาดีขึ้นอย่างไร เพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำให้ลูกค้า รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารตรงจุดนี้ ด้วยการนำเสนอแบบตรงไปตรงมา และในส่วนขั้นตอนนี้ ถ้าคุณสามารถเผยแพร่ Content ที่พวกเขารับรู้ได้ คราวนี้ก็จะทำให้ผู้บริโภค เห็นแนวทางในธุรกิจของคุณอย่างชัดเจน ทำให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างธุรกิจของคุณกับธุรกิจของคู่แข่งและถ้าคุณพัฒนาธุรกิจของคุณดีกว่า ลูกค้าก็ต้องให้ความสนใจในธุรกิจของคุณมากกว่าอย่างแน่นอน

ปิดการขายด้วยความมั่นใจ

สำหรับแนวทางนี้ คุณจะต้องแสดงรายละเอียดพร้อมทั้งข้อมูลของสินค้า หรือบริการของคุณด้วยการนำเสนอจุดเด่นและความแตกต่างอันเป็นเอกลักษณ์ธุรกิจของคุณ ซึ่งในการดำเนินงานขั้นตอนนี้ก็แสดงว่าลูกค้ามีความสนใจกับสินค้าหรือบริการของคุณแล้ว เพียงแต่ต้องการเสริมความมั่นใจอีกนิดหน่อยและคุณมีหน้าที่กระตุ้นให้ถูกจุด ด้วยการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ เช่น การแสดงรูปภาพของลูกค้า รีวิวที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ว่าดีจริงสมคำโฆษณา

สานสัมพันธ์กับลูกค้า

สำหรับจุดประสงค์ในข้อนี้ คือ การสร้างฐานลูกค้าในระยะยาว ใช้กับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการของคุณไปเรียบร้อยแล้ว แต่หน้าที่ของคุณยังไม่จบเพียงเท่านี้ คุณยังต้องทำการส่งสินค้า ขอรีวิว รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมอีกด้วย เพื่อหวังผลให้เขาซื้อซ้ำหรือซื้อผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเพิ่มเติม

รักษาฐานลูกค้าเดิม

ในการรักษาฐานลูกค้าเดิมเอาไว้ พร้อมสร้างกำไรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการซื้อซ้ำ สำหรับการทำตลาดในข้อนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะการสร้างรายได้จากฐานลูกค้าเดิม จะเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณในการทำตลาดได้เป็นอย่างมากเพราะลูกค้ามีความรู้จักกับสินค้าหรือบริการของคุณเป็นอย่างดีแล้วและถ้าสินค้าหรือบริการของคุณช่วยในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เขาก็จะเกิดกลับมาซื้อซ้ำอีก

และนี่ก็คือขั้นตอนในการทำตลาดออนไลน์ที่คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้อย่างรวดเร็ว ในแต่ละขั้นตอนนั้นจะต้องมีการวางแผนที่รัดกุมด้วย