แนะนำเว็บ ‘lnwshop’ คืออะไร ? มีข้อดี - ข้อเสียอย่างไร ?

แนะนำเว็บ ‘lnwshop’ คืออะไร ? มีข้อดี – ข้อเสียอย่างไร ?