BITCOIN (บิทคอยน์) คืออะไร

BITCOIN (บิทคอยน์) คืออะไร บิทคอยน์ คือ สกุลเงินในรูปแบบของ ดิจิทัล ถูกสร้างขึ้นมาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ไม่มีใครเป็นเจ้าของ Bitcoin  ไม่มีรูปร่างและไม่สามารถจับต้องได้ เหมือนธนบัตรหรือเหรียญเงินบาท บิทคอยน์ ถูกสร้างขึ้นมาด้วยกลุ่มนักพัฒนาเล็กๆ กลุ่มหนึ่งตลอดจนบริษัทใหญ่จากทั่วโลก โดยระบบ บิทคอยน์ นั้นประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานจากทั่วโลก โดยใช้ระบบซอฟแวร์ในการถอดสมการคณิตศาสตร์ Bitcoin ถือว่าเป็นเงินสกุลแรกของโลกเราที่ถูกเรียกว่า คริปโตเคอเรนซี ( cryptocurrency) สิ่งที่ทำให้บิทคอยน์นั้นแตกต่างจาก สกุลเงินอื่นๆในทั่วไปนั้น จึงอยู่ที่บิทคอยน์สามารถใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้ อาจคล้ายกับระบบการซื้อขายที่ผ่านอินเตอร์เน็ตทั่วๆ ไปที่มีการใช้บัตรเครดิต หรือบัตรเอทีเอ็ม […]