live chat

การสร้างความน่าเชื่อถือในการซื้อสิ้นค้าแบบออนไลน์ที่เราต้องทำการโอนเงินแบบออนไลน์แน่นอนว่าเรื่องของความน่าเชื่อถือถือเป็นเรื่องที่สำคัญ มันเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถที่จะให้คนอื่นรู้ได้ เว็บไซต์ที่เราทำการซื้อของออนไลน์จึงต้องมีความเป็นมาตรฐาน น่าเชื่อถือ ซึ่ง สามารถที่จะทำได้โดยการ เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยการที่เพื่มบริการในส่วน  LIVE CHAT  ที่สามารถให้ลูดค้าได้สอบถามปัญหาได้ หรือทางเว็บมีการลงเบรอมือถือ และ e-mail เอาไว้อย่างเด่นชัด