ความประทับใจแรกถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญสำหรับการขายของออนไลน์ จากการสำรวจพบว่าลูกค้าจะเลือกเว็บไซต์ที่ตัวเองชอบถึงจะหลับเข้ามาใช้งานอีก ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้มีดั้งนี้

1.เว็บไซต์ที่ออกแบบมาอย่างสวยงาม

2.เว็บไซต์ที่เข้าใจง่ายสามารถใช้ได้ตั้งแต่ครั้งแรก

3.ความรวดเร็วในการโหลดเข้าหน้าเว็บไซต์ต่างๆ