การสร้างฐานลูกค้าเพิ่มเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องทำสำหรับการขายของออนไลน์ นอกจากที่เราจะมีลูกค้าเข้ามาสนใจสินค้าของเราแล้วเราควรให้ลูกค้ารีวิวสินค้าให้กับเราเพื่อสร้างลูกค้าขาประจำ โดยเราจะคิดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่มารีวิวสิ้นค้าให้กับเราให้สามารถซื้อสิ้นค้าของเราในราคาที่ถูกกว่าปกติ